Over Crowe Pension & Benefits Consultants

Wij zijn een zelfstandig adviesbureau op het gebied van pensioen, employee benefits, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en maakt onderdeel uit van Crowe, dat zich met name richt op de advisering van ondernemingen in het MKB en grote ondernemingen. Het sociaal stelsel versoberd, regelgeving wordt omvangrijker en complexer. Daarnaast worden juridische en financiële risico’s verplaatst van overheid naar werkgever. De verantwoordelijkheid van de werkgever neemt toe en ook dossiervorming wordt steeds belangrijker. Bij Pension & Benefits kunt u terecht voor (advies)vraagstukken op het gebied van pensioen, employee benefits, arbeidsrecht en sociale zekerheid.